at bhalki mata open well sufficient water 
Bhalki Hiremata Dr Channa basava Pattadevara award 
Bore well recharge at Kundagol tq